Sandro Scalco

Sandro Scalco

Sandro Scalco

Founder of @ecollectsh & @StartHub_SH 🚀 @unihockeyclub 👨‍🎓#hwzdigitalmasterclass & #hwzinnovation